Η Telefone Stores ζητά να προσλάβει υπεύθυνη/ο πωλήτρια/ή για το κατάστημα της Κοκκινοτριμιθιάς.

Οι αιτητές θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Εντιμότητα
• Εργατικότητα
• Υπεύθυνος/η και δραστήριος/α
• Ομαδικό πνεύμα
• Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
• Γνώσεις χρήσης υπολογιστών
• Απολυτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

* Προτεραιότητα θα δοθεί σε κατοίκους της περιοχής

Τα βασικά καθήκοντα είναι:

• Εξυπηρέτηση πελατών
• Διαχείρηση ταμείου
• Άριστο παρουσιαστικό καταστήματος
• Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες
• Ωράριο Εργασίας Καταστημάτων

Απολαβές:
• Βασικός μισθός.
• Προμήθεια.
• Προοπτική Ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diamantides@mktelefone.com

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.